Monday, May 23, 2016

NEU pabor sa K to 12

MANILA, Philippines - Nakikiisa na ang National Employees Union (NEU) ng Department of Education (DepEd) na mapanatili ang pagpapatupad ng K to 12 program sa .. Continue: Philstar.com (source)

NEU pabor sa K to 12

No comments:

Post a Comment