Wednesday, December 23, 2015

No read, no write na botante tutulungan ng vote count machines

MANILA, Philippines - May audio feature ang vote count machines  na makatutulong sa gagawing pagboto ng mga ‘no read, no write’. .. Continue: Philstar.com (source)

No read, no write na botante tutulungan ng vote count machines

No comments:

Post a Comment